BIM

Projektovanje primenom BIM tehnologije

U procesu izrade projektne dokumentacije IWA Consalt u potpunosti primenjuje BIM (Building Information Modeling) tehnologiju. Ovakav pristup izrade kompleksnih 3D modela objekata i postrojenja, omogućava višestruke prednosti u odnosu na klasičane pristupe u projektovanju:

 • potpunu tačnost u prostornim parametrima objekta i instalacija, precizno definisana ukrštanja cevovoda i ostalih instalacija, oslonaca i položaja opreme, prodora i otvora u zidovima i sl.
 • potpunu tačnost u specifikacijama cevnog materijala i opreme, u smislu ugradbenih dužina i detalja veznih elemenata,
 • potpunu tačnost u građevinskim elementima objekata, količinama betona i armature, pozicijama za betoniranje, oplatnim planovima i sl.
 • integrisanje građevinskih modela objekata sa digitalnim modelima terena, čime se dobijaju količine zemljanih radova visoke tačnosti;
U nastavku su prikazani elementi modela objekta sa GAU filterima, u okviru projekta za PPV “Štrand“ – Novi Sad (kapacitet 1,500 l/s).


Razvoj arhitektonsko – građevinskog modela:

Razvoj arhitektonsko – građevinskog modela1
Razvoj arhitektonsko – građevinskog modela2

Razvoj procesno – mašinskog modela:

Razvoj procesno – mašinskog modela1
Razvoj procesno – mašinskog modela2
Razvoj procesno – mašinskog modela3
Razvoj procesno – mašinskog modela4
Razvoj procesno – mašinskog modela6
Razvoj procesno – mašinskog modela7
Razvoj procesno – mašinskog modela8

Finalni integrisani ahitektonsko-građevinski i procesno-mašinski model:

Finalni integrisani ahitektonsko-građevinski i procesno-mašinski model


INTEGRISANJE PODATAKA LASERKOG SKENIRANJA I BIM MODELA

Kao firma bavimo se i pružanjem usluga izrade BIM modela postojećeg stanja objekata i postrojenja. Na osnovu prostornih podataka oblaka tačaka, dobijenih primenom laserskog skeniranja, sa velikom tačnošću izrađujemo modele postojećeg stanja predmetnih objekata. Tako verifikovan BIM model, predstavlja kvalitetnu osnovu za daljnje projekte rehabilitacije ili proširenja već postojećih objekata i postrojenja.


Oblak tačaka dobijen procesom laserskog skeniranja:

Oblak tačaka dobijen procesom laserskog skeniranja

Razvoj BIM model:

Razvoj BIM model

Završen BIM 3D model postojećeg stanja:

Završen BIM 3D model postojećeg stanja
Završen BIM 3D model postojećeg stanja